Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς.

Τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ.

Θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Προέδρου
 του Τμήματος Βιοτεχνολογίας κ. Ηλιόπουλου (1ος όροφος Κτιρίου Χασιώτη), η 1η συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής.

Ανάμεσα στα θέματα ημερήσιας διάταξης βρίσκονται και τα ακόλουθα:

·       Περιεχόμενο Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

·       Αρχική συζήτηση για τηδημιουργία νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα πλαίσια χάραξης της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της Σχολής

·       Αρχική συζήτηση για τη δημιουργία νέων Εργαστηρίων της Σχολής ή/και μετονομασία των ήδη υφιστάμενων στα πλαίσια χάραξης της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της Σχολής.


Αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς.
Η διάλυση του Πανεπιστημίου περνάει μέσα από ριζικές αλλαγές στα προγράμματα σπουδών και την υποβάθμιση σημαντικών γνωστικών αντικειμένων, που θα σερβίρουν προσόντα για τις επιχειρήσεις και όχι σφαιρική ακαδημαϊκή μόρφωση πάνω στο αντικείμενό μας προς όφελος της κοινωνίας. Η σχολή αυτή ενδέχεται να πάψει να έχει γεωπονικό χαρακτήρα και οι απόφοιτοί της λιγότερα επαγγελματικά δικαιώματα. Ακόμη, σε αυτό το καθεστώς υποβάθμισης και υποχρηματοδότησης που βιώνουμε τα δίδακτρα, τόσο για μεταπτυχιακές όσο και για προπτυχιακές σπουδές, και η είσοδος εταιριών στις σχολές φαντάζουν ολοένα και πιο πιθανό σενάριο.
Διεκδικούμε γεωπονικό πτυχίο με πλήρη δικαιώματα σε όλα τα τμήματα.

Όλοι και όλες σε παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο του προέδρου του τμήματος την ώρα της συνεδρίασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου